ES-Office / Herhuisvesting en Interieurontwerp

ES-Office is een facilitair projectbureau, gericht op herhuisvesting van kantoororganisaties en zorginstellingen.

ES-Office kan u van dienst zijn met:
• Het beschrijven van het Facilitaire PvE, met:
het Algemene deel en de Ruimtelijke, functionele eisen van het gebouw (facilitair PvE), het bepalen van de ruimtebehoefte en het toetsen van het ontwerp aan het PvE
• Het verrichten van inpassingsstudies met:
het opstellen van globale indelingstekeningen
het ontwikkelen van het activiteitgerelateerde werkplekconcept
• Het maken van een interieurontwerp
• Het plannen en coördineren van de projectverhuizing

Facility management

Bij plannen voor nieuwbouw of verhuizing naar een ander gebouw zult u de bouwkundige plannen, in functionele, ruimtelijke en financiële zin uitgebreid bestuderen en beschrijven. Maar bij het (ver)bouwen gaat het niet alleen over stenen, bij bouwen gaat het ook over mensen. Over de mensen die het gebouw gaan gebruiken: zij die er werken, wonen, tijdelijk verblijven of op bezoek zijn. ES-Office helpt u met het inzichtelijk maken van de gewenste facilitaire gebruikersaspecten van het gebouw en andere zaken die belangrijk zijn voor de toekomst.

Wat u voor uw nieuwe huisvestingssituatie nodig heeft, is afhankelijk van het dagelijkse bedrijfsproces en wat de gebouwgebruikers nodig hebben. De wensen en eisen komen voort vanuit het denken in details. Dat vraagt kennis van de organisatie, kennis van de gebouwgebruikers, zorgvuldig praktisch denken en ruimtelijk voorstellingsvermogen.

ES-Office werkt vanuit kennis en ervaring in het facility management, bouwprojectmanagement en interieurontwerp. Ons doel is dat uw organisatie na oplevering past bij uw bedrijfsdoelstellingen en dat het gebouw gebruikt kan worden zoals het bedacht is.

Missie ES-Office

ES-Office werkt aan de binnenkant van een gebouw. Wij vinden het belangrijk om verblijfsruimten te realiseren die veilig, functioneel, praktisch en comfortabel zijn, waarmee we kunnen bijdragen aan geluk en welzijn voor medewerkers, bewoners en bezoekers. Het is aangetoond dat geluk en welzijn invloed heeft op het (werk- en woon)plezier van anderen en de sociale omgeving. Het effect van geluk en welzijn is een meervoudige win-win situatie: mensen die happy zijn, zijn energieker, gelukkiger, zijn minder vaak ziek, zijn meer ontspannen en minder gestrest. En daar profiteren medewerkers en (mede)bewoners van, maar ook klanten, bezoekers, de organisatie zelf en de maatschappij.

Visie ES-Office

Wij willen zorgen wij voor een praktische en veilige gebouwindeling, met een goede flow en functionele voorzieningen op de juiste plaats. Wij willen ontzorgen bij herhuisvestingsprojecten met de talenten waar wij over beschikken: plannen, organiseren en creëren. Wij zien graag dat het goed gaat met u en de mensen in uw organisaties, omdat dat is waar het bij ES-Office om draait: wij dragen graag bij aan geluk en welzijn voor iedereen, voor een lekker leven.
Ons eigen geluk en welzijn halen wij uit het plezier te mogen werken met onze talenten en deze in te zetten voor opdrachtgevers met huisvestingsvraagstukken.

ES-Office: voel je thuis, voel je happy