ES-Office

Verhuismanagement voor scholen en kantoren

ES-Office is een facilitair huisvestingsbureau gespecialiseerd in verhuismanagement, facilitair PvE, indeling & inrichting en projectcommunicatie. Voor opdrachtgevers in schoolomgeving en zakelijke dienstverlening.

Voor en na het bouwproces

ES-Office begeleidt opdrachtgevers met de (her)huisvesting van kantoororganisaties en scholen, in de aanloop naar het daadwerkelijke bouwproces en daarna. In de aanloop naar de bouw of verbouwing, beschrijft ES-Office in samenwerking met u, welke wensen en eisen u heeft ten aanzien van uw nieuwe huisvestingssituatie. Dit is het facilitair Programma van Eisen. Wanneer de plattegronden van de architect op tafel komen, zal ES-Office toetsen of uw wensen en eisen op een juiste manier in het bouwkundig ontwerp verwerkt zijn. Tijdens de bouwfase starten we met de voorbereidingen op de verhuizing en is het belangrijk om met projectcommunicatie uw medewerkers structureel te informeren.

Wij helpen u twee handjes

Een nieuwe omgeving geeft doorgaans een positieve impuls aan uw organisatie en medewerkers, mits u het gehele traject met aandacht en planmatig voorbereidt.
Want verhuizen en herhuisvesting is niet iets wat u er even bij doet. U doet er goed aan om tijdelijk een externe verhuismanager aan te stellen voor onder andere de planvorming op de toekomst en de voorbereiding op de verhuizing. Neemt u contact op met ES-Office om dit voor uw organisatie te verzorgen.

ES-Office is de verhuismanager van uw verhuisproject, zodat u zich zoveel mogelijk met de dagelijkse werkzaamheden kunt bezighouden. Verhuizen vraagt een gedegen voorbereiding, afstemming met de organisatie en communicatie voor draagvlak en commitment. Het is een proces met veel verschillende aspecten. ES-Office biedt structuur in de chaos en helpt u met die belangrijke overstap.

Dienstverlening

Bij Diensten in de navigatiebalk kunt u lezen waarmee wij u van dienst kunnen zijn. Leest u verder over het facilitair Programma van Eisen, het verhuismanagement, over gebouwindeling & inrichting en de projectcommunicatie.

Contact

ES-Office / facilitair projectmanagement
T: 06 -30 71 21 21
E: esther@es-office.nl