Interieurontwerp

Ontwerpen voor de zorg

De zorgsector is sterk in ontwikkeling door de vergrijzing en een tekort aan zorgpersoneel. Bij het ouder worden, krijgen mensen vaak ook een vorm van dementie. Mensen met dementie willen liever zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar op een gegeven moment zijn andere faciliteiten nodig om een vertrouwde, veilige omgeving te bieden voor een gevoel van zelfvertrouwen. Mensen met dementie hebben behoefte aan een plek die veilig, vertrouwd en herkenbaar is, wat zorgt voor vermindering van onrust en verwarring. Maar hoe richt je een verpleeghuis het best in?

Dementievriendelijk ontwerpen

ES-Office heeft zich verdiept in dementie en wat deze aandoening vraagt van het ontwerp, de inrichting en de directe omgeving van zorginstellingen. Een goed ontwerp heeft niet alleen effect op de bewoner zelf, maar werkt ook door in tevreden medebewoners en tevreden zorgverleners. ES-Office kan dementievriendelijke interieurs ontwerpen, waarbij een vertrouwd en veilig thuisgevoel centraal staan. Dit gevoel wordt gecreëerd door oriëntatie, herkenbaarheid en comfort. Esthetiek speelt een ondergeschikte rol ten opzichte van functionaliteit en dagelijks gebruik.

Vormgeving woonomgeving

Met zoveel verschillende mensen in een zorginstelling, dient rekening te worden gehouden met de verschillende behoeftes en wensen van bewoners, verzorgers, tot bezoekers en opdrachtgever. Bij het ontwerpen zal het verzorgend personeel zeker worden betrokken, omdat zij het beste op de hoogte zijn van de bewoners waar zij voor zorgen en wat deze mensen nodig hebben.

De bewonersgroep blijft de belangrijkste groep gebruikers om voor te ontwerpen. Het is onze taak om vooral hun woonomgeving vorm te geven. Woongeluk voor mensen met dementie kunnen we realiseren, als we in de vormgeving zorgen voor oriëntatie, herkenbaarheid en comfort. Wij zijn ervan overtuigd dat ook bij ziekte en ouderdom voldoende mogelijkheden te creëren zijn voor echte geluksmomenten.

Naast de bewoners zal ook het verzorgend personeel profijt ervaren van het werken in een dementievriendelijk interieur. Wanneer de bewoners zich onprettig voelen, kan dit geuit worden richting de verzorgers. Andersom geldt dus ook: als de dementerende ouderen zich thuis voelen, uiten zij minder frustraties richting de verzorging en zo wordt het werk van het zorgpersoneel verlicht.

ES-Office: denken in mogelijkheden