Onze dienstverlening:

Begeleiding bij (her)huisvesting

ES-Office – Samen vooruit

Wat kunnen wij voor u doen?

ES-Office biedt hulp en ondersteuning op facilitair gebied gedurende het bouwproces, van ideevorming tot en met nazorg. Dit doen wij voor kantoororganisaties, scholen en zorginstellingen. Op verschillende momenten in het bouwproces kan ES-Office opdrachtgevers van dienst zijn. Dat kan een specifieke facilitair of gebruikersgerichte opdracht zijn, maar ook tijdelijk ter vervanging van een medewerker of aanvulling op uw personeelsbestand in tijden van projecten. Na oplevering van de werkzaamheden kunt u als opdrachtgever verder. Zo kunt u maximaal beschikken over flexibele, externe deskundigen, die bijdragen aan het gewenste resultaat.

ES-Office staat voor:

  • Kennis en ervaring – in facilitymanagement, bouw en interieurontwerp
  • De mens centraal – voor welzijn en welbevinden van mensen
  • Pragmatisch – doel- en oplossingsgericht werken
  • Verbinding – samen werken naar succesvol resultaat

Wij houden van bouwen en gebouwen

Bij ES-Office houden wij van bouwen (realisatie van ontwerp, plattegrond naar een gebouw) en gebouwen (onderkomen voor mensen voor wonen, werken, leren en leven). Elk gebouw is specifiek voor een bepaalde organisatie ontworpen en gerealiseerd, heeft een eigen uitstraling, eigen kenmerken en een eigen verhaal.

Bouwen is kunst

Wij vinden bouwen een kunst. Het is een kunst om een fysiek gebouw tot stand te brengen met mensen, materialen, materieel en bouwmethodes. Daarnaast vraagt het bouwproces een flinke dosis uithoudingsvermogen van opdrachtgever en betrokkenen, vanwege het feit dat er vaak meerdere jaren liggen tussen idee en realisatie. Het is de kunst om geduldig te zijn in dit langdurige proces. Tot slot kijken wij bij ES-Office naar een gebouw dat wij als een kunstobject beschouwen: de architectuur als toegepaste kunst.
En kunst raakt, inspireert en verwondert.

 

Dienstverlening ES-Office naar bouwfasen

De dienstverlening van ES-Office is onder te verdelen naar de fasen van het bouwproces:

Wij bouwen voor mensen

Bouwen bestaat uit een harde en een zachte kant. De harde kant van bouwen betreft het realiseren van het vastgoed, de zachte kant gaat over de mensen die het gebouw gaan gebruiken. Voor plannen over nieuwbouw of herhuisvesting zult u niet alleen keuzes maken over toekomstig vastgoed, maar ook beslissen over veiligheid, gezondheid en werkomgeving van uw medewerkers. De zachte kant van bouwen is erg divers.
De aandacht van ES-Office gaat altijd uit naar mensen. Naast aandacht voor het werkproces, denken wij ook mee over gezond leven, beleving van werkstress, voeding, beweging en gelukkig zijn. Als mensen lekker in hun vel zitten, heeft dat een positief effect op gedrag, prestatie en persoonlijke groei.
Daar ligt onze missie: mensen ondersteunen met leef-, leer- , woon- en werkomgevingen die in de behoefte voorzien en positief bijdragen aan het dagelijks welzijn.

Meer inhoudelijke informatie over de dienstverlening van ES-Office treft u op de betreffende pagina’s aan.

Opstellen Ruimtelijk Programma van Eisen
Indeling & Interieur
Projectverhuizing & Projectcommunicatie
Interim bij Huisvestingsprojecten

ES-Office, samen vooruit

ES-Office
Esther Sajet
M esther@es-office.nl
T 06-30712121