Gebouwindeling & Interieur

ES-Office – Samen vooruit

Is herindeling een optie? 

Nieuwbouw is niet altijd de oplossing voor een huisvestingsprobleem. Mogelijk is uw organisatie op een goede locatie gesitueerd en verkeert het gebouw in goede staat, maar kan de ruimte beter benut worden. Misschien ervaart u dat bepaalde ruimten niet praktisch gelegen zijn, bezoekersstromen door elkaar lopen, ruimten niet efficiënt gebruikt worden, de akoestiek onder de maat presteert of het interieur verouderd is. Heeft u al eens gekeken naar andere ruimtelijke indelingsmogelijkheden van uw huidige pand? Vaak blijkt er meer mogelijk dan u denkt. 

 

Welke knelpunten ervaart u in de dagelijkse praktijk? Durft u het aan, om objectief naar het beschikbare gebouwoppervlak te kijken? Staat u open voor nieuwe, meer efficiënte indelingsmogelijkheden? ES-Office inventariseert uw wensen en eisen en komt tot nieuwe indelingen. Een functionele herindeling van uw huidige pand kan gelijk aanleiding zijn om het interieur opnieuw vorm te geven, op te frissen en te restylen. Met onze facilitaire kijk op ruimten én een creatieve inslag kan ES-Office een interieurontwerp voor u verzorgen dat past bij de uitstraling en identiteit van uw organisatie. Of zoekt u toch een ander gebouw voor uw organisatie, maar wilt u niet per se nieuwbouw?

Laten we kijken wat de mogelijkheden zijn van andere bestaande panden, die u op het oog heeft. Inpassingsstudies laten zien hoe uw organisatie ingepast kan worden in een ander gebouw. ES-Office analyseert uw functionele organisatie en inventariseert de wensen en eisen die u aan de nieuwe huisvesting stelt: ruimtebehoefte, ruimteomvang, faciliteiten, logistieke stromen, ruimterelaties. We kijken praktisch en creatief naar nieuwe indelingsmogelijkheden, waarbij de mens, de veiligheid, flexibiliteit en functionaliteit voorop staan.  

Interieurontwerp beïnvloedt gedrag

Gebouwen, ruimten en werkomgeving hebben een sterke invloed op het gedrag, de stemming, productiviteit en sociale interactie van mensen. Dit gedrag is positief te beïnvloeden door in het interieurontwerp aandacht te besteden aan een logische routing, bewegwijzering, inrichting, kleur en afwerkmaterialen. Als een gebouw niet werkt, worden mensen somber en wordt er meer geklaagd. 

Dat is te voorkomen door een interieurontwerp af te stemmen op de behoeftes van mensen en te zorgen voor een sfeervolle omgeving.
ES-Office ontwerpt niet alleen een praktische inrichting, maar wil met de vormgeving van het interieur ook de aantrekkingskracht van het gebouw intern verhogen. Met als doel dat mensen graag binnen willen komen, zich welkom voelen, zich prettig voelen op de werkplek, telkens weer.

Interieurontwerp en realisatie

Het ontwerpen van een interieur is een vak op zich, daar wordt wel eens makkelijk over gedacht. Weet u waar u moet beginnen? Begin bij het belangrijkste: de belangen van uw eigen organisatie. Welke ruimten heeft u nodig en welke werkzaamheden of activiteiten gaan er plaatsvinden? Wie maakt gebruik van de ruimten en aan welke eisen moeten voorzieningen voldoen? In elk interieurontwerp zorgen we voor veilige, comfortabele en prettige werkomgevingen, om in te werken en te verblijven. We spelen met open ruimten, die flexibel ingedeeld kunnen worden naar gelang de behoefte aan grote of kleinere, afgezonderde ruimten. ES-Office zorgt voor een totaalconcept dat klopt, dat wij ook voor u kunnen realiseren en werk-klaar opleveren. U kunt direct aan de slag!

Interieurontwerper op tijd inschakelen

Het maken van een interieurontwerp geschiedt bij voorkeur zo vroeg mogelijk in de bouwfase, op het moment dat de architect nog bezig is met het gebouwontwerp. ES-Office kan dan al met de opdrachtgever in gesprek om de ruimte definitief te bestemmen en deze te voorzien van de benodigde faciliteiten voor toekomstig gebruik. Deze werkwijze voorkomt meerkosten, als blijkt dat op het moment van inrichten bepaalde voorzieningen niet beschikbaar zijn. Voorkom ongewenste situaties en onnodige kosten, betrek ES-Office tijdens de ontwerpfase voor ruimtelijk advies, interieurontwerp en vormgeving.

ES-Office verzorgt inpassingsstudies en interieurontwerpen voor kantoororganisaties, scholen en zorginstellingen.

Voor kantoren >>

Voor zorginstellingen >>

Wat wilt u veranderen of verbeteren?

Heeft u de indruk dat uw kantoor efficiënter ingedeeld kan worden? Wilt u verhuizen naar een ander, bestaand gebouw waar uw organisatie beter in gehuisvest is? Of wilt u (interieur- of indelings)advies in het kader van de 1,5 meter samenleving op kantoor, vergezeld met een maatpakket van organisatorische maatregelen? Of heeft u andere vragen op het gebied van huisvesting, indeling, interieur of facilitaire kwesties?

ES-Office maakt het verschil. Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek om te bespreken wat nodig is. Wij helpen u graag vooruit.

Bel ES-Office, 06-30712121
Of mail ons, esther@es-office.nl

ES-Office, samen vooruit

ES-Office
Esther Sajet
M esther@es-office.nl
T 06-30712121