Opstellen Ruimtelijk Programma van Eisen

 ES-Office – Samen vooruit


PvE opstellen

Wanneer de wensen en eisen voor een nieuw gebouw worden besproken, betreffen het onderwerpen ten aanzien van randvoorwaarden, functionele wensen, gebruikerswensen en ontwerpbeperkingen. Deze punten beschreven in het Programma van Eisen zijn de leidraad voor alle betrokken partijen, niet alleen voor de ontwerpers maar ook voor de organisatie van de opdrachtgever.

Het PvE wordt doorgaans opgesteld door de opdrachtgever en een deskundige, die adviseert over bouwkundige aspecten en noodzakelijke ruimten. In de definitie-fase ontbreekt dikwijls de frisse blik van een facilitair huisvestingsadviseur. Deze kan vanuit opgedane kennis en ervaring bij eerdere projecten meedenken over de facilitaire diensten en praktisch gebruik in de beheerfase.

ES-Office ziet gemiste kansen in de definitie-fase, de opdrachtgever ziet ze wanneer de bouw gerealiseerd is. Wij geloven dat er in deze PvE-fase meer voordeel te behalen is. Als facilitair huisvestingsadviseur maken wij graag vroegtijdig in het bouwproces deel uit van een interdisciplinair overlegteam, om te komen tot de beste huisvesting voor uw organisatie.

Ook mogelijk:
Beoordeling PvE second opinion

Stel, het PvE is in nagenoeg gereed en u twijfelt of aan alle punten is gedacht. Het is dan mogelijk om het PvE door ES-Office te laten doorlezen voor feedback, aanvullende vragen en suggesties ten aanzien van bijvoorbeeld facilitaire voorzieningen, logistieke stromen, ruimtebehoefte, grootte, inrichting en situering van ruimten. Wij vinden het belangrijk dat uw toekomstige huisvesting zal aansluiten bij het werkproces, toekomstvisie en ontwikkelingen van de organisatie en denken graag met u mee.
Wilt u dat ES-Office het concept PvE voor u doorneemt en deze voorziet van kritische kanttekeningen? Laat het ons weten op esther@es-office.nl

Overdenk ontwerpkeuzes nieuwbouw goed

Na de bouw worden gemiste kansen en verkeerde keuzes direct ervaren. Wilt u denk- en ontwerpfouten voorkomen, zorg er dan voor dat bij het ontwerpteam verschillende disciplines bij u aan tafel zitten. Dat voorkomt dat beslissingen worden genomen vanuit een bepaald perspectief, die later voor een andere discipline onverwachte gevolgen kunnen hebben. Betrek ES-Office bij het ontwerpoverleg om u bij te staan in uw facilitaire keuzes en overwegingen.

Dikwijls worden beslissingen genomen uit kostenoverweging, maar wordt niet nagedacht welke consequenties deze hebben voor het werkproces, de werkomgeving, de facilitaire dienstverlening of logistiek. ES-Office helpt u graag om beter zicht te krijgen op het effect van beslissingen op deze vlakken. Voorkomen moet worden dat er tijdens de bouw vragen rijzen, omdat ze in de PvE-fase niet gesteld zijn.

Schrijf uw PvE zorgvuldig

Bedenk goed wat u wilt en beschrijf uw wensen en eisen zorgvuldig. Wanneer tijdens de bouw alsnog belangrijke wijzigingen doorgevoerd moeten worden, is het niet ondenkbaar dat deze de bouw zullen vertragen en meerkosten in de hand zullen werken.
ES-Office denkt mee vanuit de optiek van de gebruiker en de exploitatie na de bouw. Wij willen een waardevolle bijdrage leveren aan de bouwplannen en daarmee het eindresultaat.

Duurzaamheid in het PvE

Duurzaam bouwen en Duurzaamheid dienen hoger op de agenda te staan en wat ons betreft zeker een vast onderwerp deel te zijn van het PvE. Duurzaam bouwen is gericht op milieubewuster bouwen. Dat kan bijvoorbeeld met alternatieve bouwwijzen, groene bouwmaterialen, hergebruik, recycling en energiebesparing. In de ontwerpfase, bouwfase, gebruiksfase en bij sloop dienen we ons af te vragen hoe we duurzaam kunnen handelen. Hoe kunt u als opdrachtgever duurzaamheid tegemoet komen, waarmee u kunt bijdragen aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030, zoals vastgesteld door de VN in 2015?

Hoe kunt u bijdragen aan “duurzaamheid” als u bijvoorbeeld kijkt naar Bouwmaterialen, Gebouwonderhoud, Energiegebruik en -besparing, Verlichting, Meubilair en inrichting van kantoren en ruimten, Welzijn van mensen, Schoonmaak, Catering, Verpakkingen en afval, Logistiek, verkeer en vervoersmiddelen? Deze onderwerpen kunt u in het PvE opnemen en beschrijven hoe u hiermee in de toekomst om wilt gaan. Waar dient de architect rekening mee te houden bij het ontwerp van uw gebouw?

Meer lezen over duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kan op de website van https://duurzaamheid.nl/sdg/

Wat wilt u veranderen of verbeteren?

Heeft u de indruk dat bepaalde aspecten in het Programma van Eisen nog onvoldoende belicht worden? Twijfelt u aan de volledigheid van het Programma van Eisen en moeten er andere en aanvullende vragen gesteld worden? Wilt u graag dat er vanuit facilitair oogpunt kritisch wordt (mee)gekeken naar de nieuwe organisatie? Gaat het om de logistiek rond het gebouw? De verkeersstromen in het gebouw? Optimaal gebruik van ruimten? Ruimtebeleving? Wilt u meer doen op het gebied van duurzaamheid?

ES-Office maakt het verschil.
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek om te bespreken wat nodig is. Wij helpen u graag vooruit.

Bel ES-Office, 06-30712121
Of mail ons, esther@es-office.nl

ES-Office, samen vooruit

ES-Office
Esther Sajet
M esther@es-office.nl
T 06-30712121