Laten we samenwerken

ES-Office – Samen vooruit

 

Samen komen we verder

Bij ES-Office houden we van samenwerken, want samen komen we verder. Door talenten en capaciteiten te bundelen, kunnen we samen méér betekenen voor onze opdrachtgevers. Door jarenlange ervaring in het bouwprojectmanagement heeft ES-Office het bouwproces leren kennen en geparticipeerd in projectteams van verschillende bouwprojecten.

Praktisch gezien, en ook vanuit onze dienstverlening, spelen wij als facilitair adviseur níet in elke bouwfase een rol. Hieronder staat het overzicht van de bouwfasen waarin ES-Office wél een rol kan spelen.

Netwerken, samenwerken, krachten bundelen

Door netwerken en samenwerken zijn we samen tot meer in staat en kunnen wij opdrachtgevers meer ontzorgen en van dienst zijn. We bundelen onze krachten: bouwkundig, technisch, facilitair en in ontwerp. Samen één zijn voor een opdrachtgever en na afronding van de werkzaamheden afzonderlijk weer verder. Deze werkwijze is pure win-win-win voor alle partijen. Samen vooruit.

Ziet u dat uw opdrachtgever facilitaire ondersteuning nodig heeft bij huisvestingsprojecten?
Kan ES-Office úw opdrachtgever aanvullend van dienst zijn?

Wij werken samen met bouwgerelateerde organisaties die wij met onze facilitaire dienstverlening kunnen versterken of op wiens dienstverlening wij kunnen aansluiten om de opdrachtgever langer te ontzorgen. 

 

ES Office werkt samen met:

Bouwproject-managemenbureaus

Bent u als projectmanagementbureau betrokken bij de bouw van kantoorgebouwen of zorginstellingen? Adviseer uw opdrachtgever in de definitiefase een facilitair deskundige te laten deelnemen aan het interdisciplinair overleg, om mee te denken over de exploitatie van het gebouw, facilitaire voorzieningen in en rond het gebouw, ruimtestaat, ruimterelaties en andere praktische zaken behorende bij het bedrijfsproces. Als ES-Office vanaf de definitiefase betrokken wordt, kunnen wij ook het ontwerp toetsen aan het PvE en de verhuizing verzorgen. Met een vroegtijdige betrokkenheid zijn wij het meest waardevol voor uw opdrachtgever.

Bedrijfsmakelaars

Als bedrijfsmakelaar schakelen ondernemers en beleggers u in voor het vinden van een bedrijfspand. Het pand dient groter of kleiner te zijn of men zoekt een pand ter uitbreiding van de werkzaamheden in Twente, Achterhoek, oftewel het oosten van het land. In uw functie adviseert u hen en wikkelt u  financiële zaken tussen partijen af. U kunt uw klant laten weten dat alle inrichtingszaken verzorgd kunnen worden door ES-Office, als uw exclusieve samenwerkingspartner. ES-Office zorgt voor de ruimtelijke indeling, interieur, inrichting en verhuizing en werken hierin samen met een breed scala aan uitvoerende uit ons netwerk. Alles voor een goede start in het nieuwe pand.

Verhuisbedrijven

Verhuisbedrijven worden ruimschoots vóór de verhuizing door de opdrachtgever benaderd voor de verzorging van het logistieke transport. Als de verhuisdatum bepaald is, kan de opdrachtgever daarop alle werkzaamheden plannen en organiseren. Het tijdelijk inzetten van een externe verhuiscoördinator is nog geen bekend verschijnsel in de markt. Adviseer uw opdrachtgever om de verhuiscoördinatie door ES-Office te laten verzorgen. Zij houdt overzicht op de werkzaamheden en zorgt voor rust in de organisatie. ES-Office kan indien gewenst tijdelijk onder de vlag van uw verhuisbedrijf opereren en samenwerken met uw verhuisteam. Dat is winst voor 4!

Architectenbureaus

Als architect houdt u zich bezig met het ontwerpen van utiliteitsgebouwen. In uw functie werkt u een gebouwontwerp uit op basis van het vastgestelde Programma van Eisen en overlegt u hierover met uw opdrachtgever. ES-Office wil graag samenwerken met u als architect, omdat wij vanuit facilitair oogpunt scherp kunnen meekijken naar praktisch gebruik en punten kunnen aandragen ter verbetering van het gebouwontwerp. Dit werkt in het belang van de opdrachtgever. Op de plattegrond tekenen wij de inrichting in, zodat ook duidelijk wordt waar benodigde facilitaire voorzieningen aangebracht moeten worden. Deze werkwijze voorkomt hoge meerkosten, wanneer aan de inrichting niet tijdig aandacht wordt besteed.

Projectinrichters

Bij het vorderen van de bouw, verbouwing of renovatie, krijgen afwerking en inrichting aandacht en worden keuzes gemaakt voor het interieur. Projectinrichters verzorgen de projectstoffering, het meubilair en de aankleding. Deze elementen geven het gebouw sfeer en maken het klaar voor gebruik. De levertijden voor meubilair bestrijken meestal enkele maanden. Als projectinrichter kunt u uw opdrachtgever de tip geven om de projectverhuizing door een externe verhuiscoördinator te laten verzorgen. Uw opdrachtgever kan hierdoor aandacht blijven besteden aan de eigen corebusiness én vertrouwen op een soepel verloop van de projectverhuizing. Voor een perfecte start in het nieuwe gebouw.

Toeleveranciers en dienstverleners

Bij bouwprojecten zijn allerlei leveranciers of facilitaire dienstverlenende organisaties betrokken. Opdrachtgevers zijn niet altijd bekend met wat andere organisaties of ZZP’ers voor hen kunnen betekenen. Wanneer uw opdrachtgever te kennen geeft, de projectverhuizing niet georganiseerd te krijgen, kunt u adviseren een externe verhuiscoördinator in te schakelen. Een tijdelijk organisatietalent, die alle werkzaamheden rond de projectverhuizing organiseert en zorgt voor innerlijke rust.
ES-Office regelt het, we werkt vóór en achter de schermen en betrekken medewerkers op alle lagen van de organisatie bij de voorbereidingen.

Samenwerken om opdrachtgevers te ontzorgen

ES-Office wil graag samenwerken om uw opdrachtgever te ontzorgen met onze facilitaire diensten.

ES-Office maakt het verschil. Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek om te bespreken wat nodig is.
Wij helpen uw opdrachtgever graag vooruit.

Bel ES-Office, 06-30712121
Of mail ons, esther@es-office.nl

ES-Office, samen vooruit

ES-Office
Esther Sajet
M esther@es-office.nl
T 06-30712121