Gebouwindeling & Interieur voor zorginstellingen

ES-Office – Samen vooruit

 

Interieurontwerpen voor intramurale zorg

ES-Office richt zich met gebouwindeling en interieurontwerpen op de intramurale zorginstellingen, omdat mensen hier langdurig verblijven. Dit is de doelgroep waarvoor ES-Office interieurontwerpen wil maken, om bij te kunnen dragen aan een prettige woon- of verblijfsomgeving gericht op herstel, welzijn en klein geluk.

Dementievriendelijk ontwerpen

Door eerdere opdrachten in de verpleeghuiszorg heeft ES-Office zich verdiept in de leefwereld van mensen met dementie, hoe het interieur ondersteunend kan zijn aan de dagelijkse zelfredzaamheid en bevorderend kan zijn voor het welzijn en het gedrag van deze doelgroep. Het verpleeghuis is de plek waar mensen met dementie permanent wonen. Het is hun huis, hun thuis, gedurende de laatste fase van hun leven. 

Hun leefwereld en behoeftes dienen de basis te zijn voor gebouwontwerp en de inrichting van het verpleeghuis. Wij zien in de praktijk dat de leefwereld en behoeftes van de doelgroep nog onvoldoende bekend zijn, waardoor gebouw- en interieurontwerp te wensen overlaten. Mensen met dementie hebben behoefte aan een plek die veilig, vertrouwd en herkenbaar is, wat zorgt voor vermindering van onrust en verwarring. Maar hoe richt je een verpleeghuis het best in?

Interieurontwerp voor ieders welzijn

ES-Office realiseert interieurontwerpen die tegemoetkomen aan huiselijkheid, duidelijkheid en herkenbaarheid van ruimten. Hiermee sluiten we aan bij de belevingswereld van mensen met dementie. Onze interieurontwerpen nodigen tevens uit om méér te bewegen en actief te zijn, omdat de ontwikkeling van dementie vertraagd kan worden door het activeren van geest en lichaam. Dit zorgt tevens voor meer levenskwaliteit en plezier in het leven. Daarnaast is het verpleeghuis de werkomgeving van het verzorgend personeel. Voor deze doelgroep houden we in het interieurontwerp rekening met de zorgtaken, logistiek, ergonomie, facilitaire voorzieningen zoals (voldoende) opslagruimten en gebruikersgemak. Een interieurontwerp voor een verpleeghuis is dan ook een interessante uitdaging, gericht op het welzijn van bewoners, zorgpersoneel en bezoekers.

Méér leefplezier in verpleeghuis

Bij het ontwerpen van een verpleeghuis krijgen de bewonersappartementen en de gezamenlijke woonkamer de meeste aandacht. ES-Office is van mening dat alle – voor mensen met dementie toegankelijke – ruimten belangrijk zijn voor het woonplezier, dus ook de gangen, de tuin, beleefkamers en belevingsnissen. Deze ruimten vergroten de leefomgeving. Door deze ruimten dementievriendelijk in te richten, worden bewoners uitgenodigd te gaan rondwandelen in positieve zin. Dit biedt hen kansen op sociale ontmoetingen en prikkeling van de zintuigen onderweg. Een sfeervolle en zinnenprikkelende inrichting van het verpleeghuis (binnen en buiten) zorgen er tevens voor dat familieleden en mantelzorgers vaker op bezoek komen om te genieten van het samenzijn.

Tuin bij verpleeghuis niet vergeten

De tuin is een niet te vergeten verlengstuk van de leefomgeving van een verpleeghuis. Bij de planvorming voor nieuwbouw wordt de buitenruimte vaak als sluitpost gezien, terwijl de tuin juist erg belangrijk is voor het welzijn van bewoners, medewerkers en bezoekers. Het biedt ontspanning, frisse lucht tijdens de pauze en zicht op de seizoenen. Mensen met dementie dienen bij voorkeur vrij in de tuin te kunnen rondlopen, waarbij ze naar vogels en vlinders kunnen kijken, grassen kunnen voelen, luisteren naar de geluiden van de natuur of met ondersteuning van zorgpersoneel of bezoekers, lichamelijk actief kunnen zijn. De tuin is daarom een zeer goede aanvulling op het wonen.

Net als het interieurontwerp kan ook het tuinontwerp al tijdens de ontwerpfase gemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat bij de grondwerkzaamheden de nodige voorzieningen in de tuin gelegd kunnen worden voor de inrichting later.

Zorgtechnologie

Zorgtechnologie is al enige jaren in opmars, maar toch verdient dit onderwerp meer aandacht bij de planvorming van een nieuw wooncomplex voor mensen met dementie. Zorgtechnologie kan zowel de zorgverlening ondersteunen, maar ook het leven voor mensen met dementie aangenamer maken. Ze stimuleren de activiteit van deze doelgroep en geven meer plezier aan de dag.
ES-Office interesseert zich voor ontwikkelingen in zorgtechnologie en denkt graag met u mee in mogelijkheden voor uw organisatie.

Wat wilt u veranderen of verbeteren?

Heeft u de indruk dat de inrichting van uw verpleeghuis meer kan aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep? Zijn er ruimtes die meer sfeer verdienen, zodat er meer gebruik van wordt gemaakt?  Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn met zorgtechnologie? Of heeft u andere vragen op het gebied van huisvesting, inrichting of dementievriendelijkheid?

ES-Office maakt het verschil. Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek om te bespreken wat nodig is. Wij helpen u graag vooruit.

Bel ES-Office, 06-30712121
Of mail ons, esther@es-office.nl

ES-Office, samen vooruit

ES-Office
Esther Sajet
M esther@es-office.nl
T 06-30712121